Regulament de participare Plai 2015

Regulament de participare Plai 2015

„Alergotura – Pe-un picior de Plai” este un eveniment sportiv de masă având ca scop promovarea unui stil de viaţă sănatos prin mişcare şi sport, servind totodată ca oportunitate potențială pentru strângerea de fonduri pentru proiecte caritabile şi cauze ale comunității locale. Acesta este denumit în continuare Eveniment sau Evenimentul.

Evenimentul este organizat de Clubul Sportiv „Asociaţia Alergotura” în parteneriat cu autorități și instituții locale, cu sponsori, asociații, și persoane juridice sau fizice, care iși aduc aportul pro-bono sau sub forma de voluntariat. Evenimentul este sincronizat cu desfășurarea Festivalului Plai, unde Alergotura este partener.

Evenimentul este un cros popular („friendly run”) care oferă în primul rând posibilitatea participării la mișcare în aer liber și nu pune accent pe competiție.

Informații cu titlu general

Informațiile despre cursele disponibile sunt publicate pe site-ul evenimentului: www.alergotura.ro/plai. Orarul de desfășurare va fi de asemenea disponibil pe acest site. Modificările survenite în privinta traseelor, curselor sau orarului vor fi comunicate pe site-ul și pagina de Facebook dedicate evenimentului https://www.facebook.com/events/381063662103259/.

Detalierea curselor și a traseelor

Evenimentul va cuprinde trei curse, desfășurate simultan, a căror start se va da în data de 12 septembrie 2015 la ora 10:00.

Cursele evenimentului:

 • Cros 5 km;
 • Cros 10 km;
 • Semimaraton 21 km.

Cele trei curse se vor desfășura pe trasee marcate prin Padurea Verde (Timișoara) și împrejurimi. Startul se va da din fața intrării Muzeului Satului Bănățean, locul de desfășurare a festivalului Plai.

Cursele, orarul și traseele acestora sunt disponibile la: https://www.facebook.com/events/381063662103259/

Organizatorul își rezerva dreptul de a efectua modificari minore ale traseelor pentru a facilita organizarea în bune condiții de confort și sigurantă a Evenimentului. Aceste modificări vor fi făcute publice pe siteul web și pe pagina de Facebook a Evenimentului daca vor devia substanțial de la traseele inițiale.

Traseul Cursei de 5km poate fi vizualizat pe următorul link: https://www.endomondo.com/routes/563622599

Traseul Cursei de 10km poate fi vizualizat pe următorul link:  https://www.endomondo.com/routes/529699733

Traseul Cursei de 21km poate fi vizualizat pe următorul link: doua ture pe traseul  https://www.endomondo.com/routes/529699733

Traseele vor fi semnalizate cu bandă de atenționare și/sau indicatoare, iar  punctele de schimbare a direcției vor fi deservite de voluntari.

Durata limită

Duratele limită sunt:

 • la semimaraton durata limită este de 3,5 ore;
 • pentru crosurile 5km si 10 km durata limită este de 1.5 ore;

Cronometrare, numere de concurs

Fiecare participant la eveniment va avea un număr de participare distinct.

NU este garantata cronometrarea cu cip a cursei. În măsura în care vor exista fondurile necesare, organizatorul poate decide cronometrarea uneia sau a mai multor curse cu cip.

Înscriere şi taxe de participare

Vârsta minimă

Pentru semimaraton, concurenții vor avea 18 ani împliniţi la data de 12.09.2015.

Pentru Cros 10km, concurenții vor avea 16 ani împliniţi la data de 12.09.2015.

Pentru Cros 5km, concurenții vor avea 14 ani împliniţi la data de 12.09.2015. Copiii sub 14 ani vor putea participa la cursa de cros doar însoţiţi de o persoană majoră, înscrisă la aceeași cursă iar aceasta va alerga împreună cu minorul, pe toată durata cursei.

Pentru participanții minori (sub 18 ani), va fi necesar acordul scris al unui părinte / tutore. Formularul trebuie depus, odată cu ridicarea numărului de start, de către participant sau părinte / tutore care va trebui să prezinte și un act de identitate.

Înscrierea

Înscrierea se va face online pe pagina oficială a evenimentului – www.alergotura.ro/plai – până la data de 6.09.2015 ora 23:59.

Înscrierea are ca scop rezervarea unui număr de concurs la una din cursele evenimentului și se face pe principiul “primul venit – primul servit”. Numerele de concurs sunt limitate pentru fiecare probă, după cum urmează:

Cros 5 Km: 400 de numere (participanți)

Cros 10 Km: 200 de numere (participanți)

Semimaraton 21 Km: 100 de numere (participanți).

La finalul înscrierii, participantul va primi o confirmare pe e-mailul personal. Având în vedere simultaneitatea curselor, o persoana poate fi înscrisă la o singura cursă. Transferul de la o cursă la alta se poate face prin renunțarea la cursa initială și re-înregistrarea la noua cursa, în limita locurilor disponibile.

Odată înscrierea făcută, numele și prenumele persoanei precum și cursa aleasă vor fi publicate pe site-ul www.alergotura.ro.

Atenție! Înregistrarea nu înseamnă atribuirea automată a unui număr de concurs! Atribuirea numărului se face în faza a doua a înscrierii (cea de ridicare a numarului de la locatiile anuntate de organizator).

Atribuirea numărului de participare

Se va face începând cu data de 1 septembrie 2015 în oricare dintre locațiile în care voluntarii noștri iși desfășoară activitatea, după un program prestabilit și anunțat pe pagina evenimentului (cafeneaua „Ambasada”, Muzeul Satului, Parcul Botanic la tura de sâmbăta a Alergotura).

Participanților înscriși online și prezenți în punctele de distribuție a numerelor li se va distribui un număr de concurs la proba aleasă, ei putând alege un număr de participare din setul existent la voluntar.

Înmânarea numarului de concurs e condiționată de prezentarea CI și de completarea, semnarea și predarea Declarației pe proprie răspundere (sau a tabelului anexat Declarației în cazul înscrierilor multiple). Pentru minori se va colecta Declarația semnată de către unul din părinți/tutore legal , minorul trebuind sa prezinte CI-ul personal.

Alternativ, după data de 9 septembrie există posibilitatea atribuirii unui număr de concurs fără înscrierea on-line in limita numerelor rămase disponibile însă aceasta nu este garantată, organizatorul putând decide servirea cu prioritate a celor cu rezervare on-line.

Redistribuirea numărului de participare

Rezervările on-line își pierd valabilitatea la data de 9 septembrie 2015 ora 23:59, dată după care toate numerele rămase vor fi redistribuite solicitanților în punctele de distribuție mai sus menționate sau în ziua Evenimentului la locul de desfășurării evenimentului până la epuizarea lor, pe același principiu “primul venit – primul servit”. În acest caz, participanții vor urma procedură de ridicare a numărului descrisă mai sus.

Renunțarea participării la Eveniment

Participanții pot renunța în orice moment atât la rezervarea/înscrirerea on-line cât și la numărul de concurs prin contactarea directă a organizatorilor pe adresa de e-mail mail@alergotura.ro. Odată eliberată rezervarea la cursa respectivă, aceasta va fi disponibilă unui alt potențial alergător.

Dacă participantul dorește să renunțe la numărul de concurs atunci acesta este rugat sa-l returneze în cel mai scurt timp organizatorilor, în conformitate cu instrucțiunile primite de la aceștia.

Taxa de participare

Participarea la acest eveniment este GRATUITĂ. Nu se vor colecta taxe, cotizații sau contribuții de participare de la participanți.

Participare

Fiecare persoană înscrisă este de acord să alerge pe propria răspundere. Organizatorii nu sunt răspunzători de posibilele accidentări şi/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment. De asemenea, persoana înscrisă trebuie să îşi dea acordul pentru utilizarea de către organizatori sau împuterniciții acestora a imaginilor proprii din cadrul evenimentului și pentru primirea de informaţii, pe email, cu privire la cursă (noutăţi/newsletter). Declaraţia în original cu privire la cele menţionate mai sus se va semna la ridicarea pachetului de start.

Neprezentarea actului de identitate acordă organizatorului dreptul de a nu elibera numărul de participare. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la concurs a unui participant fără a motiva acest refuz.

Pachetul de concurs (kit)

Pachetul de concurs conţine:

 1. Înaintea cursei:
  • numărul de concurs;
  • participarea gratuită la turele prezentate pe www.alergotura.ro/ture
  • un zambet
 2. În timpul cursei:
  • asistenţă medicală in caz de accidentari
  • acces la punctele de alimentare şi hidratare
  • bucuria de a alerga
 3. După cursă (pentru participanţii care termină cursa):
  • brățara de participare „TIMOTION – Timișoara se mișcă”
  • endorfine si satisfactie
  • acces la fotografiile din cadrul evenimentului

În cadrul evenimentului NU va este garantată organizarea unei garderobe. Prin urmare organizatorul nu își asumă răspunderea pentru potențialele pierderi de obiecte personale ale participanților la cursă.

Premii

În cadrul evenimentului vor fi premiați primii trei participanți care trec linia de sosire, pe categorii feminin și masculin, fără categorii de vârstă (open), pentru fiecare cursă. Premiile vor fi simbolice si vor fi însoțite de diplome.

Echipament obligatoriu

Echipamentul obligatoriu va consta din:

 • încălțăminte sport adecvată alergării pe teren accidentat (cărări prin pădure si drumuri neasfaltate).
 • număr de concurs, care va fi ridicat de la organizator. Numărul va trebui purtat la vedere, pe piept sau în partea din față fără a fi deteriorat sau modificat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile de echipare sau afișează o ținută indecentă.

Oprirea, retragerea din cursă, penalizări, descalificări

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

 • acesta s-a accidentat după start
 • starea fizică nu-i mai permite continuarea cursei

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numerele de urgență comunicate.

Următoarele situații pot conduce la descalificare:

 • Lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu
 • Ratarea unui punct de control sau neparcurgerea întregului traseu
 • Nerespectarea regulilor competiției
 • Comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, public, alte persoane
 • Modificarea sau schimbarea numerelor de concurs
 • Participarea la o proba diferita decât cea la care a fost validată înscrierea

Drepturi de autor

Prin înscrierea în competiţie participanţii vor autoriza organizatorii inclusiv partenerii acestora să folosească şi să reproducă orice material conţinând imagini din cadrul Evenimentului care includ participanţii.

Modificări

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și modifica acest regulament fără a notifica în prealabil participanții. Dacă apar modificări semnificative ale regulamentului, acestea vor fi afișate vizibil pe site-ul evenimentului și/sau pe pagina de Facebook a evenimentului.

Prin ÎNSCRIEREA la această competiție participanții iau la cunoștință și acceptă prezentul Regulament.

Descarca regulamentul in format PDF: Regulamentul evenimentului “Pe-un picior de Plai” 2015

facebook
vimeo